Shijing-Zhejiang Shijing-Shijing tools - Specializing in the production of manual cutting machine, level, electric cutting machine and other products.

ZHEJIANG SHIJING TOOLS CO.,LTD


ADD: : No.1, Weiwu West road, Tongqin Town, Wuyi county, Zhejiang, China


TEL: 0086-579-87700118


FAX: 0086-579-87703766


E-MAIL: shijings1@foxmail.com/shijings2@foxmail.comWEB: www.shijingtools.com